Werkervaringen

Ervaring aanbesteding van diensten

 • Geïntegreerd ERP software pakket
 • Beleid openbare ruimte toeristische kernen
 • Architectenselectie
 • Inhuur personeel sociaal domein
 • Extramurale zorg WMO 2015 (Best Value Procurement)
 • Lokale preventieve inkoop van jeugd, WMO en participatie
 • Stoelmassages
 • Schoonmaak
 • Kolkenreiniging
 • Schonen van sloten
 • Groen onderhoud
 • Arbo arts
 • Accountancy
 • Contractbeheer
 • Raamovereenkomst ICT personeel
 • Uitzendbureaus
 • Raamovereenkomst Werk en Welzijn
 • WMO hulp in de huishouding
 • WMO taxi vervoer
 • Sociale werkplaats inbesteden
 • Catering
 • Vormgeving/DTP
 • Opmaak en Advertenties
 • Parkeergarage beheer
 • Geldgaarding
 • Verzekeringen (Auto, WA, Brand)
 • Leerlingenvervoer
 • Medische advisering
 • Uitvoering minimaregelingen
 • Participatie (re-integratie- en inburgeringactiviteiten)
 • Beveiliging en alarmopvolging
 • Bestemmingsplannen
 • Reinigen en inspecteren riolering

Ervaring aanbesteding leveringen

 • Telefooncentrale
 • 12 service en civiel bussen
 • Zaakgericht werken
 • Hardware en bijbehorende diensten
 • Papier veiling
 • Vuilniswagen zijladers
 • Voertuig met haaktrekarm
 • Afval inzamel voertuig
 • Kantoorartikelen
 • Multifunctionals
 • Drukwerk
 • Koffieautomaten
 • Hardware
 • Veegmachines
 • Verkeersborden, schoonmaak, onderhoud
 • Werkkleding
 • Auto's met laadbak, kraan en kopschot
 • Hekwerken
 • Riolering, 'pvc en beton'
 • Levering, installatie en onderhoud van trapliften
 • WMO hulpmiddelen voor 9 gemeenten
 • Verkeerregelinstallaties
 • Geïntegreerd E-Hrm systeem
 • Stationary
 • Electra
 • Beplantingmaterialen
 • Openbare verlichting
 • Leverantie bestrating materialen (cradle to cradle)
 • vacuüm/hogedruk combinatie
 • Maaimachines

Ervaring met de niet openbare procedure

 • Renovatie gemeentehuis Bussum, t.b.v. de Gemeente Gooise Meren
 • Melkwegbrug in Purmerend
 • Concurrentie gerichte dialoog Roald Dahl school in Zwaag
 • Concurrentie gerichte dialoog Corpenicus school in Hoorn
 • Bouw van een sporthal in Hoorn
 • Concurrentie gerichte dialoog geluidsscherm A7 afslag Hoorn Noord

Ervaring aanbesteding werken

 • Verbouw centrum jeugd en gezin (CJG)
 • Oud Blaricumerweg, 3 bruggen
 • Herinrichting en rioleringswerkzaamheden J.P. Thijssepark
 • Kunstgrasvelden
 • Wijk ontwikkeling (vervanging van riolering, bestrating en beplanting)
 • Bangert & Oosterpolder
 • Oostereiland Hoorn (monumentale gevangenis)
 • Grondwerken (bouw en woonrijp maken Groenwijck locatie)
 • Baanstee-Noord, Wegenbouwcontract
 • Vervanging oever remming en geleide werken
 • Asfalt
 • Doelenstallen restauratie
 • Sporthal